Запрошуємо до нашого закладу

2017-09-01

Дорогі друзі! Поздоровляємо вас з початком нового навчального року! Хай цей навчальний рік подарує вам багато корисних знань і умінь. Хай ті сили, які Ви вкладаєте в свою роботу, неодмінно відіб'ються на Ваших результатах! Нових досягнень і підкорення нових спортивних вершин!

Оголошується набір дітей в спортивні групи з плавання.

Зарахування вихованців до ДЮСШ №2 у групи початкової пілготовки 1 року навчання (початкового рівня) здійснюється у віці 7-10 років. При прийомі вихованців враховується:

1)ступінь бажання займатися плаванням та ЗФП;

2)стан здоров’я дитини (медичний допуск до занять плаванням та ЗФП);

3)згода батьків вихованця, або осіб що їх замінюють;

4)ступінь відповідності морфотипу дитини вимогам плавання;

5)рівень фізичних якостей;

6)рівень спеціалізованих сприймань і, насамперед, відчуття води;

7)спортивна спадковість.

Вище перераховані умови можуть допомогти при відборі у групи плавання і прогнозуванні віддалених результатів, але 4-7 пункти не являються провідними при зарахуванні дитини в ДЮСШ.

Прийом вихованців здійснюється на підставі заяви батьків дитини або осіб, що їх замінюють. Списки груп зарахованих вихованців затверджуються наказом директора ДЮСШ №2.

Якщо рівень плавальної та фізичної підготовки дитини, що зараховується в ДЮСШ №2 є вищим, ніж вимоги початкового рівня підготовки, такий вихованець зараховується у групу ПП-2 р.н. в залежності від його вмінь, навичок і результатів, показаних ним у тестових завданнях.

ДОВІДКА ЗА ТЕЛ.2-41-63

Участь баскетболістів в Д- Лігі

Вихованці тренера- викладача з баскетболу Бурлаки С.В. приймають участь у регіональному турнірі з баскетболу.З метою популяризації баскетболу серед дітей міста та області до 14 років.

У грудні місяці пройшов I етап змагань.Від нашої школи брали участь 2 команди: хлопці 2002р.н. та 2004р.н.Зустрічі відбувались у місті Нікополь та місті Марганець з командами м.Нікополь.У команди м.Марганця 4 перемоги з 5 зустрічей.Чекаємо подальших дій...

Звіт роботи ДЮСШ№2 за 2014-2015н.р

Педагогічний колектив ДЮСШ№2 в 2014 – 2015 н. році працював над виконанням основних законодавчих актів: Конституції України, законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», національної доктрини розвитку освіти в Україні, розпоряджень обласної та міських державних адміністрацій, наказів обласного управління освіти і науки, міського відділу освіти, обласних, регіональних програм, обласного управління з питань фізичної культури та спорту та календарів спортивних змагань міста та області , програм розвитку позашкільної освіти в м. Марганець та програм з видів спорту.

Дитячо-юнацька спортивна школа №2 м. Марганець – позашкільний навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, створює необхідні умови для гармонійного виховання фізичного розвитку, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів масових розрядів. В ДЮСШ організовано розпочато, проведено і завершено навчальний рік. Забезпечено виконання навчальних програм і планів. Річний план роботи ДЮСШ №2 є основним документом, який регламентує роботу школи, поєднує стабільне її функціонування і певний її розвиток.

За навчальний рік згідно з річним планом було проведено 6 тренерських рад, 9 нарад при директорі та 2 позапланові тренерські ради. Відповідно до положення про атестацію педагогічних працівників заплановано атестацію 3 тренерів-викладачів.

В ДЮСШ №2 працювала тренерська рада відділень,яка координувала роботу тренерів – викладачів. Діяльність тренерської ради спрямована на підтримку та збереження позитивних якостей особистості тренерів – викладачів, оволодіння інноваційними технологіями навчання і виховання з метою підвищення ефективності навчально – тренувального процесу та педагогічної культури колективу.

В школі функціонують 3 відділення з видів спорту: баскетбол, волейбол, плавання. На цей час в 22 групах навчається 293 вихованця.

Цілеспрямована робота колективу спортивної школи надала можливість вихованцям школи отримати позашкільну освіту та досягти значних результатів в обраному виді спорту.

Вихованець, тренера - викладача з плавання Жмудського Д.В., Мамонтов С. закінчує навчання в ДДІФКІС і з вересня 2015н.р. приступить до роботи в якості тренера- викладача з плавання.

Вихованці тренера - викладача з баскетболу Бурлаки С.В. вчаться в ДКФКІС.

Предметом діяльності ДЮСШ №2 є організація та проведення навчально – тренувальних занять, спортивної роботи, яка включає підготовку спортсменів до місцевих, обласних змагань відповідно до календаря спортивно-масових заходів, проведення спортивно-видовищних та культурно-масових заходів.

Протягом навчального року вихованці ДЮСШ №2 брали активну участь у змаганнях різних рівнів: міських, обласних. Важливим показником ефективності роботи спортивних груп є результативність їхньої участі у міських, обласних змаганнях. Аналіз результатів досягнень свідчить про те, що тренера - викладачі та їх вихованці доклали чимало зусиль, щоб стати учасниками та призерами змагань. А саме:

Тренери Марганецької ДЮСШ №2 беруть активну участь в організації та проведенні міських змагань, Спартакіади серед загальноосвітніх навчальних закладів, та допомагають в організації вивозу дітей загальноосвітніх навчальних закладів на обласні змагання. Адміністрація школи приділяє велику увагу кадровому забезпеченню навчально – тренувального процесу, професійному росту та самоосвіті тренерського складу закладу. В ДЮСШ№2 працює 8 тренерів-викладачів, 8 тренерів-викладачів мають вищу фахову освіту. Згідно положення про кваліфікаційні категорії тренерів - викладачів з видів спорту та порядок їх присвоєння тренери викладачі ДЮСШ№2 мають наступні категорії та звання : Тренери – викладачі ІІ категорії - 4 чол, тренери-викладачі І категорії -1чол, без категорії – 3тренера – викладача. Відповідно до частини 3статті 40 Закону України «Про загальну середню освіту», порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 №553 (змінами), графіку проведення атестаційної експертизи та наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 17.09.2013 №704/0/212-13 «Про затвердження Критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів у Дніпропетровській області», враховуючи перспективні плани атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів управління освіти, з метою державного контролю за роботою загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладами міста у липні провели державну атестацію школи. У листопаді проводилась атестаційна експертиза дитячо – юнацької спортивної школи №2. Комісія затвердила робочу програму атестаційної експертизи ДЮСШ №2.Адміністрацією ДЮСШ №2 спільно із членами педагогічного колективу було зроблено самоаналіз освітньої діяльності закладу згідно з Критеріями оцінювання діяльності позашкільних навчальних закладів.Матеріали самоаналізу стали основою для роботи атестаційної експертної комісії.Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив позашкільного навчального закладу забезпечує на достатньому рівні реалізацію державної політики в галузі фізкультури і спорту

Педагогічний колектив навчального закладу проводить цілеспрямовану роботу на основі сучасних педагогічних технологій та надбань педагогічної практики для створення належних умов організації навчально – виховного процесу.Рівень навчально – методичного та програмного забезпечення ДЮСШ №2 постійно підвищується завдяки роботі педагогічного колективу:

проводились відкриті заняття;

- розроблялись конспекти відкритих уроків;

- розроблялись сценарії свят та культмасових заходів, як в період навчальної роботи, так і для профільної зміни відпочинку вихованцв;

- використовувався інтернет для пошуку інноваційних розробок;

- розроблялись реферати як методичний посібник для тренера – викладача на тематику відкритого заняття, як для початкової підготовки вихованців так і попередньо- базової підготовки спортсменів.

Система методичної роботи педагогічних кадрів дитячо - юнацької спортивної школи спрямована на формування професійно - педагогічної культури педагогів, опанування ними досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, оволодіння інноваційними педагогічними ідеями та технологіями.

Методичне об'єднання - здійснює навчально-виховну, методичну, поза тренувальну роботу з одного або декількох спортивних відділень . Уся методична робота в школі здійснюється через діяльність методичного об'єднання тренерів – викладачів.

Зміст методичної роботи визначається завданнями, які стоять перед позашкільним навчально-виховним закладом на певному етапі їх розвитку, а також станом навчально-виховної роботи і рівнем кваліфікації педагогічних кадрів , рівнем компетентності організаторів методичної роботи з педагогами.

У 2014/2015 навчальному році методична робота велася за такими напрямками:

· Організація та проведення засідань методичних об'єднань тренерів – викладачів;

· Розробка методичних посібників (рефератів);

· Виконання нормативних документів, рішень і рекомендації МОН України, Міністерства у справах сім'ї , молоді та спорту, Дніпропетровського обласного управління з фізичної культури та відділу освіти.

· Сприяння підвищенню педагогічної кваліфікації тренерів – викладачів, їх професійний розвиток.

· Надання методичної та практичної допомоги молодим тренерам - викладачам

· Задоволення потреб учасників навчально – виховного процесу в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку.

У 2014-2015 навчальному році проводились зустрічі з випускниками школи, традиційний турнір з плавання, присвячений 26-й річниці виводу військ з Афганістану, покладання квітів до вічного вогню. Вперше провели Всеукраїнський дитячий турнір з баскетболу, присвячений 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, дня Пам’яті та примирення, 70-й річниці завершення Другої світової війни який стане традиційним. Приймали участь у проведені Дню захисту дітей, у святкуванні Дня фізичної культури та спорту.

Батьки вихованців активно залучаються до організації та проведенню різних спортивно – масових заходів та свят які проводяться у ДЮСШ №2.

Адміністрація ДЮСШ №2 організовує і спрямовує роботу тренерського колективу з батьківським комітетом, безпосередньо спілкується з батьками, керує процесом співпраці тренерів – викладачів з сім′ями.

Тренери – викладачі з видів спорту спільно з вчителями фізичної культури загальноосвітніх шкіл міста проводять змагання як місцевого значення так і обласного. Тісно взаємодіють для залучення перспективних учнів до навчально – тренувальних занять з видів спорту. Відділення спортивних ігор допомагає загальноосвітнім школам у ремонті спортивного інвентаря та обладнання, закуповують краску для ремонту спортивних залів. Відділення плавання придбало спеціальні тренажери для плавців.

З метою забезпечення виконання поставлених завдань у повному обсязі та удосконалення навчально-виховного процесу в ДЮСШ№2 здійснювався регулярний контроль діяльності за такими напрямами: методична робота, навчальна робота , виховна робота , забезпечення охорони дитинства на базі ДЮСШ№2, робота з батьками, навчальними закладами та громадкістю, охорона праці працівників та вихованців, фінансово-господарська діяльність, зміцнення навчально-матеріальної бази ДЮСШ№2, створення сприятливих психологічних умов в закладі. Результати контролю узагальнювалися у формі довідок, інформацій, наказів та обов’язково доводилися до відома колективу на тренерських радах, нарадах при директорі, загальних зборах колективу ДЮСШ№2.

Протягом року були відвідані заняття в відділені з баскетболу, волейболу та плаванні: директором ДЮСШ№2, заступником директора з НТР. Тренерам-викладачам було надано рекомендації щодо підвищення мотивації до занять, відповідності структури занять до його типу, дотримання вимог щодо організації навчально - виховного процесу з урахуванням вікових особливостей вихованців. Результатом проведеної індивідуальної роботи з тренерами-викладачами груп стало більш якісне проведення навчальних занять: (тренерів-викладачів з плавання). У центрі уваги педагогічного колективу – орієнтація на виховання спортивної творчої особистості – дитини, підлітка, потреби та інтереси яких виходять за рамки шкільного уроку.

Ядром, навколо якого будувалась система роботи закладу в минулому навчальному році, стала головна мета діяльності: сприяння розкриттю і реалізації здібностей, нахилів, талантів кожної дитини, підготовка до свідомого вибору професії, виховання гуманістично – спрямованої, соціально – активної особистості громадянина України, який в своїй життєдіяльності керується загальнолюдськими, культурно-національними цінностями.

В ДЮСШ№2 функціонує 22 групи дітей: 8 груп початкової підготовки 1 року навчання, 6 груп початкової підготовки 2 року, 6 груп початкової базової підготовки 1 року, 1 група початкової базової підготовки 2 року,1 група початкової базової підготовки 3року навчання. Контингент вихованців в усіх спортивних групах відповідає вимогам статуту, Положенню про ДЮСШ. Кількість навчальних груп протягом року була стабільна, плинність вихованців не значна, протягом року велася робота по залученню дітей до спортивних груп.

Педагогічний колектив ДЮСШ №2 тісно працює з закладами загальноосвітніх шкіл по організації дозвілля учнів. З 1 червня по 18 червня 2015року тренери – викладачі ДЮСШ №2 виїжджали у школи №№ 7,1,2 та проводили «Веселі старти». Було охоплено 402 учні. Діти приходили і до ДЮСШ №2 займатися на тренажерах та вчитись грати у настільний теніс, це школи №№ 1, 2, 11,12 – всього 381 учень.

Приділялась увага оздоровленню вихованців ДЮСШ №2: тренер - викладач з баскетболу виїжджав на навчально – тренувальні збори на узбережжя Чорного моря, 15 вихованців підвищили свою спортивну майстерність та оздоровились.

З 22 червня на базі ДЮСШ №2 працювала профільна зміна «Дельфін»,відпочивало 25 вихованців. Діти, які під час навчального року не проявляли творчих здібностей, отримали можливість «запалити свою зірку» і вже після цих літніх канікул, напевне, почнуть брати активну участь у позакласній роботі школи.

Протягом 2014/2015 навчального року вівся контроль за проведенням медичного огляду учнів ДЮСШ по видам спорту. Систематично контролювався санітарний стан спортивних споруд ДЮСШ№2. Організовувалось медичне обслуговування спортивно – масових заходів у закладі. Згідно графіку проводився медичний огляд працівників закладу.

Слідкували за санітарно – гігієнічним режимом та дотриманням техніки безпеки в установі. Велася агітаційна робота серед працівників, вихованців ДЮСШ№2 та батьків щодо пропаганди здорового способу життя.

Згідно пори року та їх захворювань оновлювалась інформація у медичному куточку.

Протягом навчального року значна увага приділялась оновленню та зміцненню навчально – матеріальної бази закладу. У липні – жовтні 2014 року зроблений поточний ремонт закладу: пофарбовані роздягальні та душові приміщення. Замінені двері у душову кімнату та на балкон. Побілені стіни у ванній басейну, вимита чаша басейну. Все підготовлено до початку навчального року. Придбані миючі засоби, гіпохлорид, канцтовари, грамоти, дипломи переможцям і призерам внутрішкільних змагань, комп'ютер, спеціальні тренажери для плавців, гума для плавців та волейболістів, баскетбольні та волейбольні м'ячі – за кошти добровільних внесків батьків, та за кошти зароблених за надання платних послуг населенню. Використано всього:50774 грн.

Оновлені стенди у спортивному залі, вестибюлі –методичний куточок. Постійно проводився огляд стану та збереження шкільного майна, інвентарю, обладнання. Проводився благоустрій території школи, догляд за зеленими насадженнями в літній період. Постійно контролювалися показники водомірного лічильника, тепломірного лічильника, електролічильника.

Обрана та затверджена комісія по списанню, інвентаризації та індексації майна школи. У жовтні місяці проведена внутрішня інвентаризація матеріальної бази, проводилась паспортизація спортивної споруди до роботи в опалювальний період, проводилось списання матеріальних цінностей.

Отже: Марганецька дитячо-юнацька спортивна школа № 2 забезпечує реалізацію державної політики у сфері фізичної культури та спорту, виконання вимог чинного законодавства, завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Законами України «Про позашкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт»; робота закладу спрямована на виконання основних статутних вимог, якими передбачено забезпечення розвитку здібностей вихованців у таких видах спорту як плавання, баскетбол та волейбол, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя , підготовки спортивного резерву.

Педагогічний колектив ДЮСШ №2 реально й об’єктивно оцінює свою діяльність, розуміє проблеми й працює над їх вирішенням.

Профільна зміна «Дельфін» ДЮСШ №2

На базі ДЮСШ №2 22 червня відкрилась профільна зміна «Дельфін». До зміни зараховуються діти, які відвідували протягом навчального року навчально-тренувальні заняття з видів спорту – це юні плавці, волейболісти та баскетболісти.

У загоні на відкриття зміни 15 вихованців, планується 20дітей. В профільній зміні працюють тренери-викладачі: Кравець К.Ф., Жмудський Д.В., Вербицький А.Д.

Кожен день зміни починається з ранкової зарядки. Заплановані навчально-тренувальні заняття, змагання з футболу, піонерболу, баскетболу, найкращого шахіста та тенісиста. Екскурсія по рідному місту. Розважальні програми, веселі конкурси, рухливі ігри на свіжому повітрі, конкурс малюнків. День іменинника, бантиків,індійців.

Проводяться бесіди на патріотичну тему: Моя Країна – Україна; Про рідний Край;

Медична сестра проводить бесіди: Здоровий спосіб життя; Гігієна рук, антисептик-кишкові захворювання; Особиста гігієна;

Тренери –викладачі поділяться цікавими розповідями про видатних спортсменів різних видів спорту, про сучасні олімпійські ігри.

Профільна зміна закінчиться 10 липня.

26 червня 2015р в профільній зміні «Дельфін»,на базі ДЮСШ №»2,пройшов конкурс малюнків на тему «Я люблю тебе Україно!» присвячений

Дню Конституції України. У конкурсі прийняло 17 вихованців.

/Files/photogallery/SDC13175.JPG

Всеукраїнський турнір з баскетболу,присвячений 70-й річниці перемоги над нацизмом у Європі,Дню пам'яті та примирення,70-й річниці завершення другої світової війни.

Цей турнір проходить за сприяння в.о. міського голови ,секретаря міської ради Лук'яненка М.В., та Спілки ветеранів війни в Афганістані.

В. о. міського голови, секретар міської ради Лук'яненко М.В. привітав учасників змагань з Днем Перемоги над нацизмом у Європі, наголосивши: "немає переможців - немає переможених. Адже ті люди, які займаються спортом та підтримують спортивний спосіб життя – вже переможці".

Змагалися юні баскетболісти з міста Дніпропетровська,Новомосковська,Нікополя,Одеси, Марганець.

Загалом у змаганнях взяли участь 8 команд.

І місце зайняла команда м. Марганець,юнаки 2003р.н.(тренер. Бурлака С.В., Вербицький А.Д.)

ІІ місце зайняла команда м. Одеса

ІІІ місце розділили між собою 2 команди ДЮСШОР№5 м. Дніпропетровськ

Переможці турніру з баскетболу отримали почесні грамоти, медалі та Кубки.

За надану допомогу ,велику подяку висловлюємо в.о. міського голови,секретарю міської ради Лук'яненко М.В.,голові спілки ветеранів війни в Афганістані Ткачуку В.А.. в придбані кубків та медалів.

А також дякуємо судейський колег за допомогу у проведенні змагань: Жужельского О.,Гецько М.,Скалазуба В.,Червонік О.,Дуплій В.,Нежуваку Н.,

Дякуємо Голову профспілки ПО ПМГУ на ВАТ «МГЗК» Буряк А.І. за надання спортивного залу.

20-21 лютого 2015 року

Проведення відкритого турніру міста з плавання присвяченого

пам'яті воїнів -афганців Володимира Долгова і Івана Олійника.

/Files/images/SDC11732.JPG

ДЮСШ №2 від свого імені та від імені учнів,яким Ви подарували солодощі та нагороди на заході з нагоди проведення відкритого турніру міста з плавання присвяченого пам,яті воїнів- афганців В.Долгова і І.Олійника,висловлює щиру вдячність Голові Марганецької спілки ветеранів війни в Афганістані Ткачук В.А.та воїну-інтернаціоналісту Мамонтов А.В.Дякуємо Вам за Ваші добрі і відкриті серця!Найращі побажання в подальшій Вашій діяльності,реалізації всіх Ваших хороших задумів!

Користь від занять плаванням/Files/images/t_0002.jpg

Плавання - унікальний вид спорту, корисний як для дорослих, так і для дітей. Плавання дозволяє не тільки зміцнити здоров'я, а й покращити зовнішній вигляд. Воно позитивно впливає на основні показники фізичного розвитку людини: ріст, вагу, зміцнення серцево-судинної й нервової системи, розвиток дихального апарату та м'язової системи. Плавання також є прекрасним засобом профілактики та виправлення порушень постави, сколіозів, плоскостопості.

Психологами встановлено, що заняття плаванням розвивають такі риси особистості, як цілеспрямованість, наполегливість, самостійність, рішучість, сміливість, дисциплінованість, уміння співпрацювати в колективі. Саме тому плавання сприятливо впливає не тільки на фізичний розвиток людини, а й на формування її особистості.

Згідно з даними Американської асоціації водного фітнесу (USWFA), не тільки плавання, а й водні вправи мають низку переваг, а саме: сприяють підвищенню витривалості та гнучкості, оптимізують м'язовий баланс, роблять фігуру стрункою та граціозною, активізують кровообіг, застосовуються як реабілітаційна терапія при м'язових і суглобових травмах, служать прекрасним засобом зняття напруги, підвищують працездатність.

Специфічні особливості дії плавання на організм людини

/Files/images/t_0003.jpg

Плавання є унікальним видом фізичних вправ і відноситься до найбільш масових видів спорту, як в нашій країні, так і за кордоном.

Специфічні особливості плавання пов’язані з руховою активністю у водному середовищі. При цьому організм людини піддається подвійній дії: з одного боку на нього впливають фізичні вправи, з іншою водне середовище. Ці особливості так само обумовлені і фізичними властивостями води: її щільністю, в’язкістю, тиском, температурою, теплоємністю.

До того ж при заняттях плаванням тіло людини знаходиться в горизонтальному положенні.

Дія води на організм починається з шкіри, поверхня якої, як відомо 1,5- 2 м2. Омиваючи тіло плавця вода очищає шкіру, покращуючи тим самим її живлення і дихання. Крім того, шкіра піддається хімічній дії мікроелементів, що містяться у воді.

Щільність води приблизно в 775 разів більше щільності повітря, а звідси утруднення рухів, обмеження швидкості і великі енерговитрати. При плаванні основна м’язова робота витрачається не на утримання людини на воді, а на подолання сили лобового опору.

Витрата енергії при плаванні на різні дистанції залежить від їх довжини і потужності роботи. На дистанціях 100 - 1500 м він складає в середньому від 100 до 500 к/кал.

Тиск води перешкоджає виконанню вдиху, а при видиху у воду доводиться долати її опір, що приводить до підвищеного навантаження на дихальну мускулатуру. При плаванні виробляється новий автоматизм дихання, який характеризується зменшенням тривалості дихального циклу, збільшенням частоти і хвилинного об’єму дихання.

При цьому збільшується легенева вентиляція і життєва місткість легенів. Окрім щільності і тиску води істотний вплив на організм при заняттях плаванням надає її теплоємність.

Теплоємність води в 4 рази більше і теплопровідність в 25 разів вище, ніж повітря. Тому, коли людина знаходиться у воді, його тіло випромінює на 50-80 % більше тепла, чим на повітрі. У зв’язку, з чим у нього підвищується обмін речовина для збереження теплового балансу в організмі.

Вплив занять плаванням на серцево-судинну і дихальну систему

Плавання сприятливо впливає на серцево-судинну систему. Горизонтальне положення тіла, а також циклічні рух, пов’язані з роботою м’язів, тиск води на підшкірне русло, глибоке діафрагмальне дихання і зважений стан тіла - все це сприяє притоці крові до серця і в цілому істотно полегшує його роботи. В результаті занять плаванням знижується тиск систоли, підвищується еластичність судин, збільшується ударний об’єм серця.

У тих, що систематично займаються плаванням наголошується фізіологічне уповільнення пульсу до 60 і менш ударів в хвилину. При цьому серцевий м’яз працює могутньо і економно.

Таким чином, в результаті занять плаванням в серцево-судинній системі відбуваються позитивні зміни (у вигляді посилення скоротливої здатності м’язової стінки судин і поліпшення роботи серця), які ведуть до швидшого транспортування крові, насиченої киснем, до периферичних ділянок тіла і внутрішніх органів, що сприяє активізації загального обміну речовин.

Механізм позитивної дії плавання на органи дихання полягає в активному тренуванні дихальної мускулатури, збільшенні рухливості грудної клітки, легеневої вентиляції, життєвої місткості легенів, споживання кисню кров’ю. При плаванні в диханні беруть участь найвіддаленіші ділянки легенів, і в результаті виключаються застійні явища в них.

Крім того, плавання із затримкою дихання, пірнання, занурення під воду тренують стійкість до гіпоксії.

/Files/images/t_0005.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 468

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.