Профспілка працівників освіти і науки України сьогодні-

це впливова в Україні громадська організація, яка об'єднує у своїх рядах біля двох мільйонів працівників освіти та студентів. Вона представляє, захищає трудові, соціально-економічні права та інтереси своїх членів, веде невпинну боротьбу за підвищення рівня життя, оплати праці працівників галузі. Своєї мети профспілка домагається шляхом переговорів, укладання колективних договорів та угод в інтересах працівників галузі. Один з пріоритетних напрямів у діяльності Профспілки - реалізація Національної доктрини розвитку освіти в Україні, відстоювання Конституційних засад безоплатної освіти. Працівники освіти і науки України об'єдналися у спілку, щоб зміцнити свою професійну солідарність, взаємодопомогу і співпрацю профспілкових організацій.
Центральний комітет Профспілки, фахівці його виконавчого апарату беруть активну участь у розробці пропозицій до законодавчих, інших нормативно-правових актів, що зачіпають соціально-трудові права освітян. За участю Профспілки практично завершено створення у державі законодавчого поля, яке урегульовує діяльність установ і закладів освіти, визначає соціальний статус педагогічних, науково-педагогічних працівників галузі. У структурі виборних органів Профспілки діють юридична служба, технічна інспекція праці. Вони здійснюють громадський контроль за дотриманням в галузі трудового законодавства, створенням в установах і закладах освіти належних умов праці, навчання, дотриманням безпеки життєдіяльності.
З 1996 року Профспілка - активний учасник міжнародного профспілкового руху. В умовах інтеграційних процесів у міжнародному профспілковому освітянському русі Профспілка працівників освіти і науки України стала членом міжнародного профспілкового об’єднання - Інтернаціоналу освіти.

/Files/images/p2_kopiyalnsh.jpg

Структура профспілкової організації

Всього членів колектива:16
Члени профспілки:16
Пед.працівників:8

Состав профспілкового комітета

Голова профспілки:Ткаченко Світлана Олексіївна

Зам. Голови профспілки:Бурлака Сергій Валентинович

Комісія з охорони праці та соц.страховання:Удовченко Ірина Вікторовна

Комісія з культурно-масової та оздоровчої роботи:Коломоєць Марина Олександрівна

комісія з социально- трудових спорах:Кравець Катерина Федорівна

Полномочия комиссии по организационно – массовой работе:

- организация учёта членов Профсоюза;
- вовлечение и организация приёма в Профсоюз;
- выписка, выдача и замена профбилетов;
- ведение делопроизводства, оформление протоколов и заседаний профкома;
- помощь в подготовке и проведении собраний и заседаний профкома;
- контроль за поступлением профсоюзных взносов;
- организация отметок об уплате профсоюзных взносов в профбилетах;
- создание системы информирования членов Профсоюза.

Полномочия комиссии по социально – трудовым спорам

- участие в разработке проекта коллективного договора;
- участие в работе по контролю за выполнением коллективного договора;
- участие в разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров;
- участие в работе по контролю за соблюдением трудового законодательства в
образовательном учреждении.

Полномочия комиссии по охране труда и экологии:

- контроль за выполнением коллективного договора в части охраны труда;
- участие в изучении условий труда, соблюдения техники безопасности;
- участие в согласовании вопросов охраны труда;
- участие в аттестации рабочих мест;
- участие в расследовании несчастных случаев на производстве.

Полномочия комиссии по социальному страхованию:

- содействие в прохождении медицинских осмотров;
- оказывает содействие в подготовке документов для оформления пенсии по
выслуге лет и по старости.

Полномочия комиссии по культурно – массовой и спортивной работе:

- проведение профессиональных праздников, чествование ветеранов
педагогического труда;
- организация работы с молодыми педагогами;
- организация поздравлений с Днём Учителя, другими праздниками;
- участие в работе по оздоровлению членов Профсоюза.

Работа профкома и администрации строится на принципах солидарности, творчества, сплоченности, сотрудничества, что является залогом эффективности всего учебно-воспитательного процесса школы и повышения качества образовательного процесса.

В совместной работе у профкома и администрации школы много еще дел впереди и все успеть только под силу дружному коллективу!

/Files/images/proff.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 213

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.